رباعی شماره‌ی ۸۹۸


خوشدل چو شدی، بدان خودت نیکویی
بددل چو شدی، بدان خودت بدخویی‎

نسبت مده حال نیک و بد بر دگران
بر خصلت مردمان خودت الگویی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید