کمال حاجیان   

دکترای فیزیک انرژی‌های بالا و گرانش از دانشگاه صنعتی شریف
و پژوهشگر دانشگاه صنعتی خاورمیانه در ترکیه

زمینه‌های تحقیقاتی

درباره من رزومه من و بیشتــر!

دکترای فیزیک انرژی‌های بالا و گرانش از دانشگاه صنعتی شریف
و پژوهشگر دانشگاه صنعتی خاورمیانه در ترکیه

زمینه‌های تحقیقاتی

درباره من

رزومه من

و بیشتــر!

پروفایلهای علمی

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فعالیتهای تحقیقاتی بنده می‌توانید به لینکهای زیر مراجعه فرمایید:

مرا دنبال کنید

                                  


  طبیعت زیباست، زندگی زیباست،
  و ما زیباییم تا زمانی که طبیعت و زندگی را زیبا نگاه داریم.