رباعی شماره‌ی ۶۹۱


شد قصّه شروع با یکی بود و نبود
بگذشت دمی به زیر این چرخ کبود‎

پایان نرسیده سر رسید قصّه‌ی ما
افسوس که آمد آن به اتمام چه زود

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید