رباعی شماره‌ی ۷۱۱


کس هیچ به داد خلق ایران نرسید
‎کس هیچ فغان و آه ایشان نشنید

هر چند خرابه شد وطن در کف دین
کس هیچ ککش از آن به ایمان نگزید

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید