رباعی شماره‌ی ۶۸۸


در مکتب ما وحی و شریعت نبُود
‎غیر از هدف کشف حقیقت نبُود

آیات کتاب خالق هستی ما
جز آنچه نوشته در طبیعت نبُود

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید