رباعی شماره‌ی ۲۸۸


گفتم که به ما چنین روایت باشد
فردوس برین به ما عنایت باشد‎

آمد پشه‌ای به گوش من زمزمه کرد
می نوش که غیر از این، حکایت باشد


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید