رباعی شماره‌ی ۱۸۸


چهل سال گذشت و همچنان در بندم
صد شکر ولی که روز و شب می‌خندم‎

بر چرخ زمانه‌ای که معلوم نشد
در بازی ناتمام آن چند چندم


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید