رباعی شماره‌ی ۵۵۴


آسایش زندگی کدامست؟ بگو!
غیر از می و میخانه و جامست؟ بگو!‎

پاداش در آخرت همین نیست مگر؟
با اینهمه می چرا حرامست؟ بگو!

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید