رباعی شماره‌ی ۳۴۲


هر کار کنم به کار من کاری هست
بر کرده‌ی من گمان و افکاری هست‎

شکاکی و سرکشی به کار دگران
بی‌شک که نشان فکر بیکاری هست

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید