رباعی شماره‌ی ۴۶۱


تا هست شراب ناب و پیمانه برقص
از باده بنوش و شاد و مستانه برقص‎

دستی بفشان به خنده در برزن و کوی
در مسجد و خانقاه و بتخانه برقص

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید