رباعی شماره‌ی ۹۰۱


شد باز بساط عشق و مستی برپا
انداخت دوباره شور شعری در ما‎

سرمست ز حال و بیخبر از فردا
آغاز کنیم دوباره این دفتر را

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید